Có được thay đổi diện tích đất ghi trong sổ đỏ?

by Người Đưa Tin