Năm 2018, hồ sơ ứng viên giáo sư sẽ được công khai

by Người Đưa Tin

Phó chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Bùi Văn Ga ngày 4/4 cho biết, ban soạn thảo đang gấp rút hoàn thiện văn bản thay thế Quyết định 174 và Quyết định 20 quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Văn bản dựa trên dự thảo đã công bố, lấy ý kiến dư luận năm 2017, có chỉnh sửa, bổ sung một số điều. Đặc biệt, những kinh nghiệm của đợt xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm nay sẽ được đưa vào văn bản mới.

Giáo sư Bùi Văn Ga, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Giáo sư Bùi Văn Ga, Phó chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, nguyên Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo. 

Về nguyên tắc, quy định mới vẫn gồm 2 bước xét đạt tiêu chuẩn của hội đồng giáo sư nhà nước và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư của trường đại học. Tuy nhiên, tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư sẽ cao hơn, nhất là yêu cầu về công bố quốc tế.

“Hồ sơ ứng viên sẽ được công khai trước khi hội đồng các cấp xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Sau khi xem xét, hồ sơ ứng viên được thông qua ở hội đồng ngành cũng được công khai để xã hội cùng đánh giá. Trường hợp nào dư luận thấy không đạt chuẩn có thể nêu lên để thanh tra Bộ Giáo dục và hội đồng xác minh trước khi trình lên cấp trên xem xét, công nhận”, ông Ga nêu điểm mới của quy định đang soạn thảo.

Rút kinh nghiệm từ đợt xét công nhận hồ sơ giáo sư, phó giáo sư năm 2017, văn bản sắp tới sẽ quy định rõ trách nhiệm của hội đồng các cấp trong việc để sai sót, lọt hồ sơ ứng viên không đạt chuẩn. Văn bản này cũng đưa ra chế tài xử phạt với cơ sở giáo dục xác nhận không chính xác hồ sơ cho ứng viên. 

Việc hội đồng bỏ phiếu kín hay công khai khi xét đạt tiêu chuẩn hồ sơ ứng viên; tỷ lệ đạt là bao nhiêu… do có nhiều góp ý trái chiều nên tổ soạn thảo sẽ tập hợp ý kiến rồi trình lên trên lựa chọn phương án phù hợp nhất. 

Bản dự thảo cuối thay thế quyết định 174 và 20 lần này, theo giáo sư Ga sẽ không lấy ý kiến dư luận do trước đó đã nhiều lần công khai xin ý kiến, đúng quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản chốt này sẽ được tổ soạn thảo gửi đến một số đơn vị có liên quan nhiều như trường đại học, viện nghiên cứu, các hiệp hội chuyên ngành… để nhận ý kiến và hoàn chỉnh.

“Việc ra văn bản rất phức tạp. Có giai đoạn 1996-2001 cả nước không có đợt xét giáo sư, phó giáo sư nào do không soạn thành công quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận, bổ nhiệm. Nhưng tổ soạn thảo đang cố gắng hoàn thiện và trình Thủ tướng văn bản mới để áp dụng cho năm 2018. Việc chậm trễ khiến dồn ứ hồ sơ sẽ thiệt thòi cho ứng viên và gây khó khăn trong rà soát”, ông Ga nói.

Trước đó vào tháng 1/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. So với Quyết định 174 và Quyết định 20, các tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư trong dự thảo được đặt ra nhiều và cao hơn. Ứng viên phải là giảng viên đã có trên 10 năm liên tục làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Giảng viên thỉnh giảng phải có ít nhất 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy.

Công bố quốc tế được đề cao trong tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư mới. Cụ thể, đến năm 2019, ứng viên chức danh giáo sư thuộc nhóm ngành Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ phải là tác giả chính và đã công bố được ít nhất 2 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus; hoặc có ít nhất một bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI, Scopus và một quyển hoặc chương sách phục vụ đào tạo được xuất bản bởi một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới; hoặc ít nhất một bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI, Scopus và một bằng độc quyền sáng chế.

Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn là tác giả chính và đã công bố được ít nhất một bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus. 

Từ năm 2020, ứng viên phải có thêm ít nhất một bài báo khoa học.

Dự thảo này vấp phải nhiều ý kiến phản đối của các chuyên gia nên sau đó bị gác lại, chưa áp dụng để xét hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Nguồn: vnexpress

You may also like